Βότανο που βοηθάει στις πέτρες των νεφρών και σταματάει τις αιμορραγίες.  Αιμοστατικό, καθαρτικό, αντιδιαβητικό, αντιδιαρροϊκό και επουλωτικό.  Προλαμβάνει την αρτηριοσκλήρυνση, την αμνησία και τον καρκίνο. Βοηθά την απορρόφηση του ασβεστίου. Λέγεται αλλιώς πολυκόμπι, πολύγονο ή πτηνόφιλο.

Πολύκομπο

2,50 €Price
100 Grams